Mặt bằng chung cư Home City Trung Kính

Mặt bằng chung cư Home City Trung Kính
Mặt bằng chung cư Home City Trung Kính 
 
Mặt bằng chung cư Home City Trung Kính
Mặt bằng chung cư Home City Trung Kính
Home City Trung Kính - căn 97,64 m2
Home City Trung Kính - căn 97,64 m2 

Home City Trung Kính - căn 90,99 m2
Home City Trung Kính - căn 90,99 m2 

Home City Trung Kính - căn 90,99 m2
Home City Trung Kính - căn 90,99 m2 
 
Home City Trung Kính - căn 61,56 m2
Home City Trung Kính - căn 61,56 m2 
 

Home City Trung Kính - căn 58,61 m2
Home City Trung Kính - căn 58,61 m2 
 

Home City Trung Kính - căn 70,52 m2
Home City Trung Kính - căn 70,52 m2 
 

Home City Trung Kính - căn 69,95 m2
Home City Trung Kính - căn 69,95 m2 
 

Home City Trung Kính - căn hộ 69,95 m2 
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét